Flexi-Flange Fiber - wkłady z włókna szklanego, zestaw wprowadzający

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 1 150,00 zł 1150.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane
Ocena: 0
Producent: EDS
Kod produktu: 1634

Opis

Od czasu wprowadzenia na rynek rewolucyjnego systemu Flexi-Post oraz Flexi-Flange ®, firma Essential Dental Systems rozwinęła całą rodzinę nowatorskich produktów mających na celu sprostać wymogom współczesnej stomatologii estetycznej. Podtrzymując tradycję nowoczesnych, bezpiecznych oraz niezawodnych produktów, EDS prezentuje dwa kolejne produkty: Flexi-Post ® Fiber oraz Flexi-Flange ® Fiber. Są to jedyne wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego, które zapewniają maksimum retencji i stabilności bez użycia systemu wiążącego!
 
Badania wykazały , że wkłady w końcowym odcinku swej długości, powinny być otoczone co najmniej 1 mm warstwą struktury zęba. Dla właściwego osadzenia wkładu używa się przezroczystego szablonu z sylwetami wkładów różnych rozmiarów. Równolegle do osi sylwety, w odległości 1 mm od gwintu narysowane są linie. Umieszczając szablon na odpowiednim radiogramie zęba można określić, czy istnieje wymagana odległość 1 mm od powierzchni zewnętrznej korzenia. Jeżeli linie wybiegają poza korzeń, oznacza to, że nie ma miejsca na bezpieczne osadzenie wkładu. W takim przypadku należy użyć mniejszego wkładu, albo skrócić jego koniec. Drugi stopień wkładu musi być zawsze całkowicie osadzony w zębinie. Niedokładne dostosowanie wkładu w części koronowej zwiększa możliwości jego obluzowania. Jeżeli zachodzi potrzeba skrócenia wkładu (przy braku 1 mm warstwy zębiny lub z powodu zbyt krótkiego kanału korzeniowego nie pozwalającego na osadzenie pełnej jego długości), należy:
wkład
 1. wybrać odpowiedni rozmiar wkładu poprzez odpowiednie użycie szablonu
 2. wybrać odpowiedni rozmiar gwintownika
 3. nagwintować korzeń (nie gwintować na siłę - przy wyczuciu oporu należy go wykręcić 1/4 obrotu i powtórnie wkręcać)
 4. wykręcić gwintownik z korzenia
 5. próbnie osadzić wkład
 6. obciąć końcówki wkładu w części korzeniowej, co umożliwi całkowite osadzenie II stopnia w komorze
 7. zacementować wkład
 
Wkłady k-k Flexi-Flange Fiber są bezpieczniejsze od innych ponieważ mogą być otoczone cieńszą warstwą struktury zęba.
Przygotowanie kanału korzeniowego pod wkład k-k Flexi-Flange Fiber
Przygotowanie kanału rozpoczyna się od usunięcia materiału wypełniającego korzeń przy użyciu poszerzacza Peeso lub Gates Glidden. Następnie tępo zakończonym w/w instrumentem rozwierca się kanał do osiągnięcia 100% wymaganej długości i 90% szerokości. Poniższa tabela wskazuje, który z tępo zakończonych poszerzaczy należy użyć do udrożnienia kanału o szerokości równej 90% wymaganej dla różnych rozmiarów wkładów Flexi-Flange Fiber.
Peeso
 
Gates Glidden
 
EDS Gates
Glidden
 
Flexi-Post
Primary Reamer
(poszerzacz)
1
lub
2
lub
żółty
to
0 (żółty)
3
lub
4
lub
czerwony
to
1 (czerwony)
4
lub
5
lub
niebieski
to
2 (niebieski)
 
wkład

Pierwotny poszerzacz

 
 
wkład

Frez wtórny

 
 
Po uzyskaniu 100% wymaganej długości i 90% wymaganej szerokości kanału korzeniowego, używa się poszerzacza pierwotnego. Ponieważ wkład Flexi-Flange Fiber jest optymalnie dostosowany przy koncentrycznym kanale , należy ograniczyć ilość wejść poszerzacza pierwotnego do kanału. Przy preparowaniu kanału korzeniowego zaleca się stosowanie środka nawilżającego (wody lub środka znieczulającego).
Następnie używa się frezu wtórnego do przygotowania komory pod II stopień i kołnierz wkładu Flexi-Flange Fiber. Gładkie przedłużenie frezu spełnia rolę prowadnicy ułatwiającej uzyskanie równoległości pomiędzy ścianą kanału pierwotnego, a ścianą zagłębienia dla kołnierza. Frez nawiercający czołowo wykonuje jednocześnie dwie czynności: przygotowuje komorę nośną pod II stopień trzonu oraz zagłębienie dla kołnierza wkładu. Pełne osadzenie wkładu można osiągnąć poprzez dostosowanie w fazie przygotowania głębokość komory tak, by górna powierzchnia kołnierza i korzenia leżały na jednej płaszczyźnie. Jeżeli płaska koronowa powierzchnia korzenia nachylona jest w stronę policzkowo- wargową, kołnierz oparty jest tylko od strony języka. W tym przypadku należy pogłębić komorę pod II stopień tak by zapewnić pełne oparcie strony policzkowej wkładu. Zbyt głębokie osadzenie II stopnia nie jest niebezpieczne, natomiast w sytuacji odwrotnej, czyli gdy lekarz stomatolog całkowicie nie osadzi wkładu, zmniejsza się jego retencja i zwiększa możliwość jego uszkodzenia podczas funkcjonowania. Aby dokładnie osadzić II i III stopień wkładu lekarz powinien skrócić odpowiednio jego trzon.
Gwintowanie kanału korzenia
Uwaga: dla optymalnej retencji należy płukać kanał 17% roztworem EDTA przez okres 1 minuty oraz podczas gwintowania (Firma EDS zaleca użycie EDTA Plus, numer katalogowy 770-16). Procedura skutkuje usunięciem drobin oraz odsłoni kanaliki zębinowe zwiększając retencję wkładu.
Po wybraniu odpowiedniego wkładu Flexi-Flange Fiber za pomocą szablonu wprowadza się gwintownik odpowiadający rozmiarem tego wkładu. Należy pamiętać że gwintownik został zaprojektowany do pracy przy lekkim nacisku. Podczas wprowadzania gwintownika przy wyczuciu niewielkiego oporu należy go wykręcić od 1/4 do 1/2 obrotu i powtórnie wkręcać. Czynności te powtarza się do całkowitego osadzenia gwintownika i wytworzenia w kanale wewnętrznego gwintu. Postępowanie to zapewnia usunięcie resztek zębiny, czystą linię gwintu i ułatwia prawidłowe osadzenie wkładu. UWAGA: Należy każdorazowo zastosować odpowiednią metodę sterylizacji w autoklawie przed użyciem gwintownika. Dodatkowo okresowo należy oczyszczać gwintownik używając myjki ultradzwiękowej w celu usunięcia opiłków zębiny z rozcięcia trzonu wkładu gwintownika.
*WAŻNA UWAGA
Jeżeli pierwotny poszerzacz nie osiągnie pełnej głębokości to gwintownik nie osiądzie w pełni. Należy wtedy nagwintować korzeń do głębokości pierwotnego poszerzacza i skrócić wkład tak, aby osiągnąć całkowite osadzenie II stopnia trzonu.
 
wkład

Płukanie kanału 17% roztworem EDTA

 
 
wkład

II stopień gwintownika musi zostać osadzony w pełni

 
 
wkład

Wprowadzanie gwintownika (kanał nawilżony 17% roztworem EDTA)

 
 
Osadzanie wkładu k-k Flexi-Flange Fiber
Gwintownik tworzy dla wkładu linię gwintu wewnątrz kanału korzeniowego. Wybrany wkład Flexi-Flange Fiber o normalnej długości jest teraz gotowy do próbnego osadzenia. Osadza się go przy pomocy klucza używając lekkiego nacisku aż do pełnego osadzenia. Następnie wkręca się wkład ostatecznie. Podczas wkręcania należy pamiętać aby II stopień wkładu był zawsze dokładnie osadzony w komorze nośnej. Tak więc zmiany jego długości dotyczą zawsze korzeniowej części wkładu.
wkład

Dostosowywanie długości wkładu k-k

Cementowanie

wkład

Osuszyć kanał. Następnie umieszcza się cement w kanale - nie trzeba używać systemu wiążącego. Wkład wprowadza się do kanału za pomocą klucza i wkręca z lekkim naciskiem do całkowitego osadzenia. Nadmiary cementu należy usunąć.

Uwagi: dla osiągnięcia maksimum retencji wkładu zaleca się użycie fluorowych cementów kompozytowych Flexi-Flow Cem ® (Nr Kat. 850-00) lub Flexi-Flow Natural ® (Nr Kat. 860-00) lub Flexi-Flow Auto ® (Nr Kat. 870-00) lub Flexi-Flow Auto ®E (Nr Kat. 880-00). Gwintowana konstrukcja Flexi-Flange Fiber zapewnia większą retencję niż w przypadku biernych wkładów z włókna szklanego i cementowanych za pomocą systemu wiążącego. Dlatego też użycie bondu jest niekonieczne.

 

Wykonanie zrębu koronowego

Odbudowa protetyczna - zrąb koronowy może być wykonany z kompozytu. Kompozyt umieszcza się w kształtce i osadza na wkładzie z niewielkim naciskiem, aby zapewnić właściwe przylegania kompozytu do wkładu. Dla uzyskania najlepszego efektu końcowego firma EDS zaleca użycie fluorowanych materiałów kompozytowych do odbudowy zrębu koronowego Ti-Core ® (Nr kat. 800-00) lub Ti-Core ® Natural (Nr kat. 810-00), Ti-Core ® Auto E (Nr kat 830-00) lub Ti-Core ® Auto White (Nr kat. 840-00)

wkład

Odbudowany zrąb koronowy

 
wkład

Zrąb koronowy po opracowaniu

 
 

Uwaga: w przypadku odbudowy zęba za pomocą Flexi-Flange Fiber, konieczne jest zapewnienie minimum 1,5 mm obręczy wokół zęba.

Opis wkładu k-k typu Flexi-Flange Fiber oraz gwintownika

WAŻNE: Wkłady należy przechowywać z dala od światła słonecznego. Wystawienie wkładów na dłuższe oddziaływanie światła słonecznego doprowadzi do ich zbrązowienia.

zaczep
 1. Wkład służy do odbudowy uszkodzonych zębów. W części koronowej wkładu znajdują się równoległe bruzdy, które zapewniają dobrą retencję dla kompozytu i amalgamatu.
 2. II stopień trzonu wraz z kołnierzem zwiększa dokładność dostosowania wkładu do komory wypreparowanej frezem wtórnym tj. w miejscu w którym kanał rozszerza się zapewniając stabilizację i wytrzymałość wkładu.
 3. Kanał wentylacyjny wkładu zmniejsza wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne podczas cementowania.
 4. Równoległościenny ostry gwint zapewnia większą retencję niż bierne wkłady z włókna szklanego oraz eliminuje konieczność użycia kleju
 
zaczep
 1. Równoległościenny ostry gwint nacina zębinę nie uszkadzając jej.
 2. Unikalna konstrukcja rozciętego trzonu wkładu z wewnętrzną szczeliną zapewnia skierowanie sił powstających przy wkręcaniu gwintownika na trzon wkładu, a nie na korzeń.
 3. Pionowe ostrza usuwają opiłki zębiny i zapewniają czystą linię gwintu podczas gwintowania, co ułatwia osadzanie wkładu.
 4. Tworzy nagwintowany kanał o zmniejszającej się głębokości nacięć ku wierzchołkowi korzenia, co zmniejsza nacisk na jego ściany.
 5. Rowek na uchwycie gwintownika umożliwia zawiązanie nici dentystycznej dla bezpieczeństwa pacjenta (zalecane jest również użycie koferdamu)
 6. Gwintowniki oznaczone są kolorem odpowiadającym rozmiarowi wkładu k-k
 

UWAGA:
Przed użyciem należy każdorazowo zastosować odpowiednią metodę sterylizacji w autoklawie. Dodatkowo okresowo należy oczyszczać klucz za pomocą ultradźwięków w celu usunięcia odłamków zębiny z rozcięcia trzonu wkładu.

Akcesoria zestawu Flexi-Flange Fiber i ich zastosowanie

zaczep

Pierwotny poszerzacz - wykonany ze stali chromowo-kobaltowej, bardziej odporny na uszkodzenia, korozję i zużycie niż typowy poszerzacz Peeso lub Gates Glidden. Służy do wykonania kanału pierwotnego dla wkładu k-k. Występuje w trzech rozmiarach, z samoogranicznikiem długości.

 
zaczep

Frez wtórny - służy do wykonania jednocześnie wpustu pod II stopień i zagłębienia pod III stopień (kołnierz wkładu).

 
zaczep

Klucz - dokładnie dostosowany do wkładu k-k, służy do jego wkręcania do kanału korzeniowego. Jeden klucz stosuje się do wszystkich rozmiarów wkładów.

 
zaczep

Gwintownik o przeciętym trzonie - tworzy nagwintowany kanał o zmniejszającej się głębokości nacięć ku wierzchołkowi korzenia, co zmniejsza nacisk na jego ściany.

 
zaczep

Szablon - używany w połączeniu ze zdjęciem Rtg, ułatwia właściwy dobór wkładu k-k do wymiarów korzenia.

 

Zalecane zastosowanie wkładów k-k Flexi-Flange Fiber według kodu kolorów

#0 (żółty)

Wąskie i średnie policzkowe i przyśrodkowe korzenie zębów trzonowych

Wąskie i średnie korzenie pierwszych zębów przedtrzonowych w szczęce

Średnie korzenie siekaczy w szczęce

#1 (czerwony)

Średnie i duże policzkowe i przyśrodkowe korzenie zębów trzonowych

Normalne i duże korzenie zębów przedtrzonowych w szczęce

Średnie korzenie zębów w odcinku bocznym szczęki

Średnie dystalne i podniebienne korzenie zębów trzonowych

#2 (niebieski)

Średnie korzenie zębów w odc. przednim szczęki

Średnie i duże korzenie zębów przedtrzonowych

Duże korzenie zębów w odcinku przednim żuchwy

Średnie i duże dystalne i podniebienne korzenie zębów trzonowych

Średnie siekacze w szczęce

Średnie korzenie kłów w szczęce

Niektóre dane dotyczące wkładów k-k Flexi-Flange Fiber

Wkłady Flexi-Flange Fiber występują w trzech rozmiarach oznaczonych kodem kolorów. Znajdują zastosowanie w większości spotykanych przypadkach. Część koronowa ma bruzdy, które zapewniają dobrą retencję dla kompozytu i amalgamatu przy odbudowie zrębu koronowego.

Numer wkładu 0 1 2
Kod koloru żółty czerwony niebieski
Długość główki 3.50 mm 4.50 mm 5.00 mm
Długość trzonu 7.75 mm 9.90 mm 10.90 mm
Całkowita długość wkładu 11.25 mm 14.40 mm 16.40 mm
Średnica bez gwintu 0.88 mm 1.09 mm 1.22 mm
Średnica z gwintem 1.17 mm 1.45 mm 1.65 mm
Średnica pierwotnego poszerzacza 0.90 mm 1.20 mm 1.45 mm
Długość pierwotnego poszerzacza (odcinając część trzonka) 9.00 mm 11.00 mm 12.00 mm
Współczynnik elastyczności 41 GPa 41 GPa 41 GPa

wkład
 1. wybrać odpowiedni rozmiar wkładu poprzez odpowiednie użycie szablonu
 2. wybrać odpowiedni rozmiar gwintownika
 3. nagwintować korzeń (nie gwintować na siłę - przy wyczuciu oporu należy go wykręcić 1/4 obrotu i powtórnie wkręcać)
 4. wykręcić gwintownik z korzenia
 5. próbnie osadzić wkład
 6. obciąć końcówki wkładu w części korzeniowej, co umożliwi całkowite osadzenie II stopnia w komorze
 7. zacementować wkład
 
Wkłady k-k Flexi-Flange Fiber są bezpieczniejsze od innych ponieważ mogą być otoczone cieńszą warstwą struktury zęba.
Przygotowanie kanału korzeniowego pod wkład k-k Flexi-Flange Fiber
Przygotowanie kanału rozpoczyna się od usunięcia materiału wypełniającego korzeń przy użyciu poszerzacza Peeso lub Gates Glidden. Następnie tępo zakończonym w/w instrumentem rozwierca się kanał do osiągnięcia 100% wymaganej długości i 90% szerokości. Poniższa tabela wskazuje, który z tępo zakończonych poszerzaczy należy użyć do udrożnienia kanału o szerokości równej 90% wymaganej dla różnych rozmiarów wkładów Flexi-Flange Fiber.
Peeso
 
Gates Glidden
 
EDS Gates
Glidden
 
Flexi-Post
Primary Reamer
(poszerzacz)
1
lub
2
lub
żółty
to
0 (żółty)
3
lub
4
lub
czerwony
to
1 (czerwony)
4
lub
5
lub
niebieski
to
2 (niebieski)
 
wkład

Pierwotny poszerzacz

 
 
wkład

Frez wtórny

 
 
Po uzyskaniu 100% wymaganej długości i 90% wymaganej szerokości kanału korzeniowego, używa się poszerzacza pierwotnego. Ponieważ wkład Flexi-Flange Fiber jest optymalnie dostosowany przy koncentrycznym kanale , należy ograniczyć ilość wejść poszerzacza pierwotnego do kanału. Przy preparowaniu kanału korzeniowego zaleca się stosowanie środka nawilżającego (wody lub środka znieczulającego).
Następnie używa się frezu wtórnego do przygotowania komory pod II stopień i kołnierz wkładu Flexi-Flange Fiber. Gładkie przedłużenie frezu spełnia rolę prowadnicy ułatwiającej uzyskanie równoległości pomiędzy ścianą kanału pierwotnego, a ścianą zagłębienia dla kołnierza. Frez nawiercający czołowo wykonuje jednocześnie dwie czynności: przygotowuje komorę nośną pod II stopień trzonu oraz zagłębienie dla kołnierza wkładu. Pełne osadzenie wkładu można osiągnąć poprzez dostosowanie w fazie przygotowania głębokość komory tak, by górna powierzchnia kołnierza i korzenia leżały na jednej płaszczyźnie. Jeżeli płaska koronowa powierzchnia korzenia nachylona jest w stronę policzkowo- wargową, kołnierz oparty jest tylko od strony języka. W tym przypadku należy pogłębić komorę pod II stopień tak by zapewnić pełne oparcie strony policzkowej wkładu. Zbyt głębokie osadzenie II stopnia nie jest niebezpieczne, natomiast w sytuacji odwrotnej, czyli gdy lekarz stomatolog całkowicie nie osadzi wkładu, zmniejsza się jego retencja i zwiększa możliwość jego uszkodzenia podczas funkcjonowania. Aby dokładnie osadzić II i III stopień wkładu lekarz powinien skrócić odpowiednio jego trzon.
Gwintowanie kanału korzenia
Uwaga: dla optymalnej retencji należy płukać kanał 17% roztworem EDTA przez okres 1 minuty oraz podczas gwintowania (Firma EDS zaleca użycie EDTA Plus, numer katalogowy 770-16). Procedura skutkuje usunięciem drobin oraz odsłoni kanaliki zębinowe zwiększając retencję wkładu.
Po wybraniu odpowiedniego wkładu Flexi-Flange Fiber za pomocą szablonu wprowadza się gwintownik odpowiadający rozmiarem tego wkładu. Należy pamiętać że gwintownik został zaprojektowany do pracy przy lekkim nacisku. Podczas wprowadzania gwintownika przy wyczuciu niewielkiego oporu należy go wykręcić od 1/4 do 1/2 obrotu i powtórnie wkręcać. Czynności te powtarza się do całkowitego osadzenia gwintownika i wytworzenia w kanale wewnętrznego gwintu. Postępowanie to zapewnia usunięcie resztek zębiny, czystą linię gwintu i ułatwia prawidłowe osadzenie wkładu. UWAGA: Należy każdorazowo zastosować odpowiednią metodę sterylizacji w autoklawie przed użyciem gwintownika. Dodatkowo okresowo należy oczyszczać gwintownik używając myjki ultradzwiękowej w celu usunięcia opiłków zębiny z rozcięcia trzonu wkładu gwintownika.
*WAŻNA UWAGA
Jeżeli pierwotny poszerzacz nie osiągnie pełnej głębokości to gwintownik nie osiądzie w pełni. Należy wtedy nagwintować korzeń do głębokości pierwotnego poszerzacza i skrócić wkład tak, aby osiągnąć całkowite osadzenie II stopnia trzonu.
 
wkład

Płukanie kanału 17% roztworem EDTA

 
 
wkład

II stopień gwintownika musi zostać osadzony w pełni

 
 
wkład

Wprowadzanie gwintownika (kanał nawilżony 17% roztworem EDTA)

 
 
Osadzanie wkładu k-k Flexi-Flange Fiber
Gwintownik tworzy dla wkładu linię gwintu wewnątrz kanału korzeniowego. Wybrany wkład Flexi-Flange Fiber o normalnej długości jest teraz gotowy do próbnego osadzenia. Osadza się go przy pomocy klucza używając lekkiego nacisku aż do pełnego osadzenia. Następnie wkręca się wkład ostatecznie. Podczas wkręcania należy pamiętać aby II stopień wkładu był zawsze dokładnie osadzony w komorze nośnej. Tak więc zmiany jego długości dotyczą zawsze korzeniowej części wkładu.
wkład

Dostosowywanie długości wkładu k-k

Cementowanie

wkład

Osuszyć kanał. Następnie umieszcza się cement w kanale - nie trzeba używać systemu wiążącego. Wkład wprowadza się do kanału za pomocą klucza i wkręca z lekkim naciskiem do całkowitego osadzenia. Nadmiary cementu należy usunąć.

Uwagi: dla osiągnięcia maksimum retencji wkładu zaleca się użycie fluorowych cementów kompozytowych Flexi-Flow Cem ® (Nr Kat. 850-00) lub Flexi-Flow Natural ® (Nr Kat. 860-00) lub Flexi-Flow Auto ® (Nr Kat. 870-00) lub Flexi-Flow Auto ®E (Nr Kat. 880-00). Gwintowana konstrukcja Flexi-Flange Fiber zapewnia większą retencję niż w przypadku biernych wkładów z włókna szklanego i cementowanych za pomocą systemu wiążącego. Dlatego też użycie bondu jest niekonieczne.

 

Wykonanie zrębu koronowego

Odbudowa protetyczna - zrąb koronowy może być wykonany z kompozytu. Kompozyt umieszcza się w kształtce i osadza na wkładzie z niewielkim naciskiem, aby zapewnić właściwe przylegania kompozytu do wkładu. Dla uzyskania najlepszego efektu końcowego firma EDS zaleca użycie fluorowanych materiałów kompozytowych do odbudowy zrębu koronowego Ti-Core ® (Nr kat. 800-00) lub Ti-Core ® Natural (Nr kat. 810-00), Ti-Core ® Auto E (Nr kat 830-00) lub Ti-Core ® Auto White (Nr kat. 840-00)

wkład

Odbudowany zrąb koronowy

 
wkład

Zrąb koronowy po opracowaniu

 
 

Uwaga: w przypadku odbudowy zęba za pomocą Flexi-Flange Fiber, konieczne jest zapewnienie minimum 1,5 mm obręczy wokół zęba.

Opis wkładu k-k typu Flexi-Flange Fiber oraz gwintownika

WAŻNE: Wkłady należy przechowywać z dala od światła słonecznego. Wystawienie wkładów na dłuższe oddziaływanie światła słonecznego doprowadzi do ich zbrązowienia.

zaczep
 1. Wkład służy do odbudowy uszkodzonych zębów. W części koronowej wkładu znajdują się równoległe bruzdy, które zapewniają dobrą retencję dla kompozytu i amalgamatu.
 2. II stopień trzonu wraz z kołnierzem zwiększa dokładność dostosowania wkładu do komory wypreparowanej frezem wtórnym tj. w miejscu w którym kanał rozszerza się zapewniając stabilizację i wytrzymałość wkładu.
 3. Kanał wentylacyjny wkładu zmniejsza wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne podczas cementowania.
 4. Równoległościenny ostry gwint zapewnia większą retencję niż bierne wkłady z włókna szklanego oraz eliminuje konieczność użycia kleju
 
zaczep
 1. Równoległościenny ostry gwint nacina zębinę nie uszkadzając jej.
 2. Unikalna konstrukcja rozciętego trzonu wkładu z wewnętrzną szczeliną zapewnia skierowanie sił powstających przy wkręcaniu gwintownika na trzon wkładu, a nie na korzeń.
 3. Pionowe ostrza usuwają opiłki zębiny i zapewniają czystą linię gwintu podczas gwintowania, co ułatwia osadzanie wkładu.
 4. Tworzy nagwintowany kanał o zmniejszającej się głębokości nacięć ku wierzchołkowi korzenia, co zmniejsza nacisk na jego ściany.
 5. Rowek na uchwycie gwintownika umożliwia zawiązanie nici dentystycznej dla bezpieczeństwa pacjenta (zalecane jest również użycie koferdamu)
 6. Gwintowniki oznaczone są kolorem odpowiadającym rozmiarowi wkładu k-k
 

UWAGA:
Przed użyciem należy każdorazowo zastosować odpowiednią metodę sterylizacji w autoklawie. Dodatkowo okresowo należy oczyszczać klucz za pomocą ultradźwięków w celu usunięcia odłamków zębiny z rozcięcia trzonu wkładu.

Akcesoria zestawu Flexi-Flange Fiber i ich zastosowanie

zaczep

Pierwotny poszerzacz - wykonany ze stali chromowo-kobaltowej, bardziej odporny na uszkodzenia, korozję i zużycie niż typowy poszerzacz Peeso lub Gates Glidden. Służy do wykonania kanału pierwotnego dla wkładu k-k. Występuje w trzech rozmiarach, z samoogranicznikiem długości.

 
zaczep

Frez wtórny - służy do wykonania jednocześnie wpustu pod II stopień i zagłębienia pod III stopień (kołnierz wkładu).

 
zaczep

Klucz - dokładnie dostosowany do wkładu k-k, służy do jego wkręcania do kanału korzeniowego. Jeden klucz stosuje się do wszystkich rozmiarów wkładów.

 
zaczep

Gwintownik o przeciętym trzonie - tworzy nagwintowany kanał o zmniejszającej się głębokości nacięć ku wierzchołkowi korzenia, co zmniejsza nacisk na jego ściany.

 
zaczep

Szablon - używany w połączeniu ze zdjęciem Rtg, ułatwia właściwy dobór wkładu k-k do wymiarów korzenia.

 

Zalecane zastosowanie wkładów k-k Flexi-Flange Fiber według kodu kolorów

#0 (żółty)

Wąskie i średnie policzkowe i przyśrodkowe korzenie zębów trzonowych

Wąskie i średnie korzenie pierwszych zębów przedtrzonowych w szczęce

Średnie korzenie siekaczy w szczęce

#1 (czerwony)

Średnie i duże policzkowe i przyśrodkowe korzenie zębów trzonowych

Normalne i duże korzenie zębów przedtrzonowych w szczęce

Średnie korzenie zębów w odcinku bocznym szczęki

Średnie dystalne i podniebienne korzenie zębów trzonowych

#2 (niebieski)

Średnie korzenie zębów w odc. przednim szczęki

Średnie i duże korzenie zębów przedtrzonowych

Duże korzenie zębów w odcinku przednim żuchwy

Średnie i duże dystalne i podniebienne korzenie zębów trzonowych

Średnie siekacze w szczęce

Średnie korzenie kłów w szczęce

Niektóre dane dotyczące wkładów k-k Flexi-Flange Fiber

Wkłady Flexi-Flange Fiber występują w trzech rozmiarach oznaczonych kodem kolorów. Znajdują zastosowanie w większości spotykanych przypadkach. Część koronowa ma bruzdy, które zapewniają dobrą retencję dla kompozytu i amalgamatu przy odbudowie zrębu koronowego.

Numer wkładu 0 1 2
Kod koloru żółty czerwony niebieski
Długość główki 3.50 mm 4.50 mm 5.00 mm
Długość trzonu 7.75 mm 9.90 mm 10.90 mm
Całkowita długość wkładu 11.25 mm 14.40 mm 16.40 mm
Średnica bez gwintu 0.88 mm 1.09 mm 1.22 mm
Średnica z gwintem 1.17 mm 1.45 mm 1.65 mm
Średnica pierwotnego poszerzacza 0.90 mm 1.20 mm 1.45 mm
Długość pierwotnego poszerzacza (odcinając część trzonka) 9.00 mm 11.00 mm 12.00 mm
Współczynnik elastyczności 41 GPa 41 GPa 41 GPa

Zestaw I zawiera: 12 wkładów ( 6 żółtych i 6 czerwonych), 2x gwintownik, 2x poszerzacz, 2x frez, 1x kluczyk, 1x szablon.
Zestaw II zawiera: 12 wkładów ( 6 czerwonych i 6 niebieskich), 2x gwintownik, 2x poszerzacz, 2xfrez, 1x kluczyk, 1x szablon

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl