Flexi-Post - zestaw 50 wkładów stalowych lub tytanowych w pudełku do sterylizacji

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 3 450,00 zł 3450.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: EDS
Kod produktu: 2923

Opis

Flexi-Post jest jedynym sprężystym prefabrykowanym wkładem k - k który daje dużą retencję w kanale korzeniowym przy małym nacisku na ściany korzenia. Część koronowa wkładu zapewnia dobre utrzymanie dla podbudowy protetycznej. Wkłady Flexi-Post oznaczone są kodem kolorów. Są łatwe do osadzania oraz do wykonania zrębu koronowego z amalgamatu i kompozytu. Wkłady Flexi-Post są proste w zastosowaniu i zapewniają trwałą odbudowę uszkodzonych zębów.

Sposób użycia szablonu przy doborze wkładów k-k Flexi-Post

Badania wykazały, że wkłady k-k w końcowymodcinku swej długości, powinny być otoczone co najmniej 1 mm warstwą struktury zęba. Dla właściwego osadzenia wkładu k-k używa się przezroczystego szablonu z sylwetami wkładów różnych rozmiarów. Równolegle do osi sylwety, w odległości 1 mm od gwintu narysowane są linie. Umieszczając szablon na odpowiednim radiogramie zęba można określić, czy istnieje wymagana odległość 1 mm od powierzchni zewnętrznej korzenia. Jeżeli linie wybiegają poza korzeń, oznacza to, że nie ma miejsca na bezpieczne osadzenie wkładu. W takim przypadku należy użyć mniejszego wkładu, albo skrócić jego koniec. Drugi stopień wkładu musi być zawsze całkowicie osadzony w zębinie. Niedokładne dostosowanie wkładu w części koronowej zwiększa możliwości jego obluzowania. Jeżeli zachodzi potrzeba skrócenia wkładu (przy braku 1 mm warstwy zębiny lub z powodu zbyt krótkiego kanału korzeniowego nie pozwalającego na osadzenie pełnej jego długości), należy:

 1. Próbnie osadzić wkład z wytworzeniem wewnętrznego gwintu w korzeniu.
 2. Wykręcić wkład z korzenia.
 3. Obciąć końcówki wkładu w części korzeniowej, co umożliwi całkowite osadzenie II stopnia w komorze.
 4. Zacementować wkład w przyjęty sposób.
wkład
 
wkład
 
 

Wkłady k-k Flexi-Post są bezpieczniejsze od innych ponieważ mogą być otoczone cieńszą warstwą struktury zęba.

Przygotowanie kanału korzeniowego pod wkład k-k Flexi-Post

Przygotowanie kanału rozpoczyna się od usunięcia materiału wypełniającego korzeń przy użyciu poszerzacza Peeso lub Gates Glidden. Następnie tępo zakończonym w/w instrumentem rozwierca się kanał do osiągnięcia 100% wymaganej długośc i 90% szerokości. Poniższa tabela wskazuje, który z tępo zakończonych poszerzaczy należy użyć do udrożnienia kanału o szerokości równej 90% wymaganej dla różnych rozmiarów wkładów Flexi-Post. Po uzyskaniu 100% wymaganej długości i 90% wymaganej szerokości kanału korzeniowego, używa się poszerzacza pierwotnego. Ponieważ wkład Flexi-Post jest optymalnie dostosowany przy koncentrycznym kanale nie należy go poszerzać czyli ograniczyć trzeba ilość wejść poszerzacza pierwotnego do kanału. Przy preparowaniu kanału korzeniowego zaleca się stosowanie środka nawilżającego (wody lub środka znieczulającego).

Peeso Gates Glidden Flexi-Post
Primary Reamer
(poszerzacz)
- lub 1 to 00 (biały)
1 lub 2 to 0 (żółty)
3 lub 4 to 1 (czerwony)
4 lub 5 to 2 (niebieski)
5 lub 6 to 3 (zielony)
wkład

Pierwotny poszerzacz

 
wkład

Frez wtórny

 
 

Frezem wtórnym przygotowuje się powierzchnię nośną w koronie zęba na której opiera się II stopień wkładu k-k. Nieprawidłowo osadzony wkład zmniejsza retencję i zwiększa możliwość jego uszkodzenia podczas funkcji. W przypadku kiedy wkład jest dłuższy niż głębokość kanału, należy go skrócić tak aby osiągnąć całkowite osadzenie II stopnia trzonu. Do wkładów k-k Flexi-Post o rozmiarach od 0 do 3 dołączone są frezy wtórne. Rozmiar 00 nie ma II stopnia i nie wymaga frezu wtórnego. Frez wtórny posiada gładkie przedłużenie, które spełnia rolę prowadnicy ułatwiające osiągnięcie równoległości pomiędzy ścianą kanału pierwotnego, a ścianą komory dla II stopnia wkładu.

Osadzanie wkładu k-k Flexi-Post

Wybrany wkład Flexi-Post wprowadza się przy pomocy klucza. Istotne znaczenie ma próbne osadzenie wkładu, które pozwala upewnić się czy jest on właściwie dostosowany i umiejscowiony. Podczas próbnego osadzania wkładu przy wyczuciu niewielkiego oporu wkład może być wykręcany od 1/4 do 1/2 obrotu i powtórnie wkręcany. Czynności te powtarza się do całkowitego osadzenia wkładu i wytworzenia w kanale wewnętrznego gwintu. Postępowanie to zapewnia usunięcie resztek zębiny czyli czystą linię gwintu i ułatwia prawidłowe osadzenie wkładu. Następnie wkręca się wkład ostatecznie. Podczas wkręcania pamiętać należy aby II stopień wkładu był zawsze dokładnie osadzony w komorze nośnej. Tak więc zmiany jego długości dotyczą zawsze szczytowej części wkładu. Następnie umieszcza się cement w kanale i na trzonie, wkład wprowadza się do kanału i wkręca z lekkim naciskiem do całkowitego osadzenia. Nadmiary cementu należy usunąć.

wkład

Próbne osadzenie

 
wkład

Zacementowanie wkładu

 
 

Wykonanie zrębu koronowego

Podbudowa protetyczna z kompozytu - zrąb koronowy może być wykonany z kompozytu. Kompozyt umieszcza się w kształtce i osadza na wkładzie z niewielkim naciskiem, aby zapewnić właściwe przylegania kompozytu do wkładu.

Podbudowa protetyczna z amalgamatu - do wykonania zrębu z amalgamatu używa się formówek. Amalgamat powinien być skondensowany wokół wkładu w sposób stosowany przy wypełnieniach. W celu uzyskania szybkiej kondensacji i wiązania zrębu poleca się amalgamat o wysokiej zawartości miedzi. Nadmiary amalgamatu (zwłaszcza z kieszonki dziąsłowej) należy usunąć.

wkład

Odbudowany zrąb koronowy

 
wkład

Zrąb koronowy po opracowaniu

 
 

Opis wkładu k-k typu Flexi-Post

zaczep
 1. Unikalna konstrukcja rozciętego trzonu wkładu k-k Flexi-Post z wewnętrzną szczeliną zapewnia:
  1. skierowanie sił powstających przy wkręcaniu i cementowaniu na trzon wkładu, a nie na korzeń,
  2. gromadzenie opiłków zębiny i czystą linię gwintu podczas wkręcania, co ułatwia osadzanie wkładu,
  3. powstanie nagwintowanego kanału o zmniejszającej się głębokości nacięć ku wierzchołkowi korzenia, co zmniejsza nacisk na jego ściany.
 2. Stożkowate zakończenie ramion wkładu k-k Flexi-Post pozwala na głębokie jego osadzenie (dodatkowo 1 - 2 mm ) wkładu bez ryzyka uszkodzenia zęba. Nagwintowana część wkładu pozwala na zbliżenie ramion przy wkręcaniu, chroniąc korzeń przed uszkodzeniem.
 3. Równoległościenny ostry gwint nacina zębinę nie miażdżąc jej. Konstrukcja wkładu k-k Flexi-Post zwiększa retencje, i nie dopuszcza do wystąpienia naprężeń w kanale korzeniowym. Wkład k-k Flexi-Post wymaga wstępnego nagwintowania kanału i powinien być próbnie osadzony przed ostatecznym cementowaniem.
 4. Kanał wentylacyjny wkładu k-k zmniejsza wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne podczas cementowania.
 5. II stopień trzonu zwiększa dokładność dostosowania wkładu do komory wypreparowanej frezem wtórnym tj. w miejscu w którym kanał rozszerza się. Dzięki temu skraca się ramię dzwigni.
 6. Wkład Flexi-Post służy do odbudowy uszkodzonych zębów. W części koronowej wkładu znajdują się równoległe bruzdy, które zapewniają dobrą retencję dla kompozytu i amalgamatu.
 7. Rowek dla klucza wewnętrznego.
zaczep

Pierwotny poszerzacz - wykonany ze stali chromowo-kobaltowej, bardziej odporny na uszkodzenia, korozję i zużycie niż typowy poszerzacz Peeso lub Gates Glidden. Służy do wykonania kanału pierwotnego dla wkładu k-k. Występuje w trzech rozmiarach, z samoogranicznikiem długości.

 
zaczep

Frez wtórny - służy do wykonania komory dla drugiego stopnia trzonu wkładu k-k (wkłady o rozmiarach od 0 do 3). Drugi stopień zapewnia lepszą adaptację wkładu k-k do rozszerzającego się wejścia do kanału.

 
zaczep

Klucz - dokładnie dostosowany do wkładu k-k, służy do jego wkręcania do kanału korzeniowego. Jeden klucz stosuje się do wszystkich rozmiarów wkładów.

 
zaczep

Przedłużacz - pozwala na dodatkowe przedłużenie o19 mm pierwotnego poszerzacza lub frezu. Dodatkowa długość może być potrzebna, gdy nie ma miejsca na zastosowanie kątnicy.

 
zaczep

Szablon - używany w połączeniu ze zdjęciem Rtg, ułatwia właściwy dobór wkładu k-k do wymiarów korzenia.

 

Zalecane umiejscowienie wkładów k-k Flexi-Post według kodu kolorów

#00 (biały)

bardzo wąskie policzkowe i przyśrodkowe korzenie zębów trzonowych

bardzo wąskie korzenie pierwszych zębów przedtrzonowych w szczęce

#0 (żółty)

wąskie i średnie policzkowe i przyśrodkowe korzeie zębów trzonowych

wąskie i średnie korzenie pierwszych zębów przedtrzonowych w szczęce

wąskie korzenie w odc. przednim żuchwy

#1 (czerwony)

średnie i duże policzkowe i przyśrodkowe korzenie zębów trzonowych

normalne i duże korzenie pierwszych zębów przedtrzonowych w szczęce

średnie korzenie zębów w odc. przednim

wąskie korzenie zębów przedtrzonowych

wąskie korzenie zębów w odcinku bocznym szczęki

wąskie, dystalne i podniebienne korzenie zębów trzonowych

średnie korzenie zębów przedtrzonowych

duże korzenie zębów w odc. przednim żuchwy

duże dystalne i podniebienne korzenie zębów trzonowych

#3 (zielony)

duże siekacze w szczęce

duże korzenie kłów w szczęce

Niektóre dane dotyczące wkładów k-k Flexi-Post

Wkłady k-k Flexi-Post występują w pięciu rozmiarach oznaczonych kodem kolorów. Znajdują zastosowanie w większości spotykanych przypadkach. Część koronowa ma bruzdy, które zapewniają dobrą retencję dla kompozytu i amalgamatu przy odbudowie zrębu koronowego.

Numer wkładu
00
0
1
2
3
Kod koloru
biały
żółty
czerwony
niebieski
zielony
Długość główki
3.50 mm
3.50 mm
4.50 mm
6.00 mm
7.00 mm
Długość trzonu
7.00 mm
8.00 mm
9.50 mm
10.50 mm
13.00 mm
Średnica bez gwintu
0.75
0.875
1.0 mm
1.25 mm
1.50 mm
Średnica z gwintem
0.95
1.075
1.40 mm
1.65 mm
1.90 mm
Pierwotny poszerzacz
0.78
0.90
1.20 mm
1.45 mm
1.70 mm
Zestaw zawiera: 50 wkładów Flexi-Post tytanowe lub stalowe  - po 10 wkładów w 5 rozmiarach, akcesora.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl